Hỗ trợ
trực tuyến

  Phát triển kinh doanh

 • Phát triển kinh doanh (028)37589179 - 0903341971- 0903741971
 • Bán hàng (028)37 589 179 - 0903341971
 • Tư vấn kỹ thuật

 • Tư vấn kỹ thuật (028) 375 89 179 - 0903 741 971
 • Hotline:

  0903 741 971

Thống kê truy cập

 • Tổng truy cập: 1524646

 • Đang online: 13

 • Truy cập hôm nay: 32

 • Truy cập trong tuần: 668

 • Truy cập trong tháng: 1611

Công suất 300VA - IN 301D

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 301D
 • Công suất : 300VA / 210W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 40Ah - 70Ah
 • Dòng nạp tối đa : 10A
 • Làm mát tự nhiên
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng hạn chế cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 125 x 203 x 330(mm)

Công suất 300VA-IN 301NC

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 301NC
 • Công suất : 300VA / 210W
 • Điện áp đổi điện DC : 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Ắc quy tương thích : 40Ah - 200 Ah
 • Làm mát tự nhiên
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng hạn chế cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 125 x 203 x 330(mm)

Công suất 500VA-IN 501D

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 501D
 • Công suất : 500VA / 350W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 80Ah - 120Ah
 • Dòng nạp tối đa : 12A
 • Làm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng hạn chế cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 260 x 240 x 150(mm)

Công suất 700VA - IN 701D

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 701D
 • Công suất : 700VA / 490W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 100Ah - 150Ah
 • Dòng nạp tối đa : 15A
 • Lảm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng hạn chế cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 280 x 260 x 180(mm)

Công suất 1000VA - IN 1000D

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 1000D
 • Công suất : 1000VA / 700W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 150Ah - 200Ah
 • Dòng nạp tối đa : 25A
 • Làm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng hạn chế cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 340 x 280 x 180(mm)

Công suất 300VA - IN 301E

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 301E
 • Công suất : 300VA / 210W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 40Ah - 80Ah
 • Dòng nạp tối đa : 10A
 • Làm mát tự nhiên
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng thích hợp cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 125 x 190 x 315(mm)

Công suất 500VA-IN 501E

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 501E
 • Công suất : 500VA / 350W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 80Ah - 120Ah
 • Dòng nạp tối đa : 12A
 • Làm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng thích hợp cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 135 x 213 x 330(mm)

Công suất 700VA-IN 701E

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 701E
 • Công suất : 700VA / 490W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 100Ah - 150Ah
 • Dòng nạp tối đa : 15A
 • Làm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng thích hợp cho tải cảm kháng
 • Kích thước : 150 x 233 x 350(mm)

Công suất 1000VA - IN 1000E

Giá: Liên hệ
 • Model : IN 1000E
 • Công suất : 1000VA / 700W
 • Điện áp đổi điện DC : 12VDC - 24VDC
 • Điện áp ra xoay chiều : 220VAC ± 5% - 50Hz
 • Điện áp nguồn : 220VAC ± 5%
 • Ắc quy tương thích : 150Ah - 200Ah
 • Dòng nạp tối đa : 25A
 • Làm mát bằng quạt gió
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
 • Sử dụng thích hợp cho tải cảm khàng
 • Kích thước : 160 x 275 x 380(mm)